Дөнь­я­да иң си­рәк аваз – «рҗҗ» аваз­ла­ры ку­шыл­ма­сын­нан тор­ган аваз. Ул чех те­лен­дә ге­нә оч­рый.

Дөнь­я­да иң киң та­рал­ган аваз – «а» ава­зы. Ул аваз бул­ма­ган тел­ләр юк.

Бер­ләш­кән Мил­ләт­ләр Оеш­ма­сы ка­ра­ры ни­ге­зен­дә, Җир ша­рын­да­гы якын­ча 6500 тел­нең 14е ха­лы­ка­ра тел дип игъ­лан ител­гән. Бу тел­ләр ара­сын­да та­тар те­ле дә бар.

Тел­ләр­нең күп­ле­ге ягын­нан Па­пуа-Яңа Гви­нея ал­дын­гы урын­ны то­та. Дөнь­я­да­гы бар­лык тел­ләр­нең 10 про­цен­ты ча­ма­сы, ягъ­ни 500гә якы­ны шун­да туп­лан­ган.

 Иң кат­лау­лы тел – Дагыс­тан­да­гы та­ба­са­ран те­ле. Ан­да ки­леш­ләр са­ны гы­на да 48 гә җи­тә.

Фото: ачык чыганак.